تجلی در یک جامعه همیشه منوط به برقراری ارتباط میان اعضای جامعه در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافتهها و نظریههای جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی بوده است و یکی از عوامل موثر در فرایند توسعه ملی، برگزاری همایشها و کنفرانسهای علمی و تخصصی میباشد این مقاله در کنفرانس بین المللی مهندسی علوم کاربردی  تائید و در 10 مارس 2016 ارائه شد.

دریافت
حجم: 847 کیلوبایت
منبع : پایگاه اطلاع رسانی مهندس محمد جواد نجفی سولاریمقاله محاسبه قابلیت اطمینان مولفه های ساختاری معماری mvc با استفاده از شبکه پتری رنگی
برچسب ها :